Eerste raadplegingUitgebreid onderzoekBespreking diagnoseVerschillende behandelingen

Een orthodontische behandeling kan op elke leeftijd worden uitgevoerd, dus niet enkel bij groeiende kinderen, maar ook bij volwassenen. Alleen is het zo dat de toestand van het gebit en ook de mondhygiëne goed moeten zijn, of moeten bijgestuurd worden alvorens met een orthodontische behandeling te starten.
Meestal wordt je doorverwezen door je (kinder-)tandarts naar de orthodontist. Soms verwijzen CLB’s, kaakchirurg, neus-keel-oorarts, logopedist, kinderarts, huisarts, parodontoloog e.a. door.
Je kan ook op eigen initiatief naar de orthodontist gaan. Vaak heeft je broer, je zus,  een vriend of vriendin reeds een beugel en zo kom je dan in contact met een orthodontist.

Eerste raadpleging

Het eerste bezoek aan de orthodontist is vooral bedoeld als kennismaking.
De orthodontist zal, na een eerste onderzoek, een beeld hebben van het probleem, waarvoor U hem of haar consulteert. Soms wordt er ook al een radiografie van het gebit genomen, om na te zien hoever het gebit ontwikkeld is.
U zal uitleg krijgen over de gebitsafwijking, en er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt om de nodige informatie te verzamelen en om een juiste diagnose te stellen.
Ingeval de patiënt een kind is, zal er ook worden besproken of de behandeling nu reeds moet worden aangevat, of eventueel beter nog wat wordt uitgesteld.
Verwacht bij een eerste bezoek nog geen volledige diagnose (d.i. een opsomming van alle foutjes in je kaakstand en je gebit) en een definitief behandelingsplan, dit kan de orthodontist(e) je pas geven wanneer hij/zij records verzameld heeft en alles grondig onderzocht heeft.
Na het eerste bezoek kunnen volgende beslissingen genomen worden:

 • Je hebt geen behandeling nodig.
 • Het is nog wat vroeg te starten met je behandeling, maar de orthodontist(e) wil je regelmatig op controle zien. Op die controles zullen de groei van je gelaat en de ontwikkeling van je gebit van nabij gevolgd worden.
 • Je hebt behandeling nodig en er worden afspraken gemaakt voor het verzamelen van de records en het uitgebreid onderzoek.
 • Je wordt eerst terugverwezen naar je tandarts voor verzorging en op punt stellen van de mondhygiëne.

Uitgebreid onderzoek en verzamelen van de records

Bij deze consultatie zal getracht worden om alle gegevens te verzamelen opdat een uitgebreide studie kan gemaakt worden. Om dit uitgebreid onderzoek te kunnen maken zijn er volgende stappen nodig:

 • Vragenlijstje:

Er werd al tijdens het eerste consult naar je algemene gezondheid gevraagd maar er wordt deze keer dieper ingegaan op een paar belangrijke punten, meer bepaald wordt er gevraagd naar allergiëen of chronische ziekte, er wordt ook gepolst naar je lichaamsontwikkeling. Verder is het van belang te weten of je op je duim, vingers of een fopspeen zuigt, of je nagelbijt of allerhande vreemde dingen in je mond steekt om op te bijten. Verder is het ook nuttig om te weten of je een bepaald muziekinstrument bespeelt of welke sport je doet. Ook wordt gepolst naar jouw motivatie en deze van je ouders en/of begeleiders.

 • Mondonderzoek:

Zijn alle tanden reeds gewisseld, zijn er nog melktanden aanwezig. Worden er problemen bij het wisselen van de tanden verwacht. De toestand van de individuele gebitselementen ( tanden ) wordt nagekeken: zijn er cariës ( gaatjes), zijn er reeds zware vullingen, zijn er getraumatiseerde gebitselementen…De toestand van de gingiva ( het tandvlees ) wordt nagekeken. Gezwollen en bleodend tandvlees is een teken van infectie en een niet optimale mondhygiëne. Ook wordt er gekeken of er plaque aanwezig is.

 • RX-onderzoek:

  • Een orthopantomogram of een panoramische opname.
  • Een téléradiografie

In sommige gevallen wordt je doorverwezen voor het nemen van een dentoscan of cone beam opname.

 • Foto’s:

Er worden foto’s van je gelaat en van je tandenbogen genomen.

 • Afdrukken en wasbeet:

Er worden afdrukken van je boven- en ondertandenboog genomen en een wasbeet. In het labo wordt door in de afdrukken gips te gieten een gebitsmodel gemaakt, aan de hand van de wasbeet kunnen het boven- en ondermodel ten opzichte van mekaar geplaatst worden als een exacte kopie van jou gebit.

Bespreking van de diagnose en het behandelingsplan

In de tijd, tussen de vorige consultatie bij de orthodontist en de bespreking van het behandelingsplan, heeft de orthodontiste al de records uitgemeten en  bestudeerd. Er wordt dan een zo volledig mogelijke diagnose gesteld. Vanuit deze diagnose wordt jouw persoonlijk behandelingsplan opgesteld.

Vermits elke mens uniek is, is ook elk behandelingsplan uniek.

Bij de volgende consultatie zal de orthodontist aan jou en je ouders/begeleiders de diagnose en het behandelingsplan uitleggen. Soms zijn er meerdere behandelingsmogelijkheden en dan zullen deze voorgesteld worden en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zullen worden besproken.

De orthodontiste zal je proberen de verschillende fasen van de behandeling uit te leggen en de verschillende soorten beugeltjes, die nodig zijn om een mooie lach en een stabiele beet te bekomen opsommen. De vermoedelijke duur van de behandeling zal vermeld worden.

Er worden verder ook praktische afspraken gemaakt:

 • Het tijdstip waarop bepaalde consultaties doorgaan.
 • De in te dienen formulieren, zoals de aanvraag voor tegemoetkoming voor een orthodontische behandeling.
 • De te verwachten kostprijs van de behandeling.

Op het einde van de planbespreking zijn verschillende conclusies mogelijk:

  • De patiënt en haar/zijn ouder/begeleiders wensen de behandeling te starten. Er worden verder concrete afspraken gemaakt
  • De patiënt en haar/zijn ouder/begeleiders wensen nog verder na te denken over een eventuele behandeling.
  • Er kan nog niet onmiddellijk gestart worden met de behandeling. De gelaatsgroei en de gebitsontwikkeling worden verder opgevolgd en de patiënt komt hiervoor regelmatig op controle bij de orthodontist.
  • De orthodontist wil extra advies inwinnen van bvb. een kaakchirurg, een neus-keel-oorarts, een parodontoloog, de tandarts enz…de patiënt wordt dan eerst doorverwezen en na advies wordt dit besproken en kan de behandeling van start gaan.

 • Soms is de uitkomst na het bestuderen van de records dat een orthodontisch behandeling niet strikt nodig is.
 • Soms ziet de patiënt, na de bespreking van het behandelingsplan, af van een orthodontische behandeling. Dit wordt gerespecteerd. De orthodontist geeft enkel advies, en zal in dat advies soms een behandeling ten zeerste aanraden, maar de patiënt is vrij deze raad op te volgen of niet.

Gezien coöperatie van het grootste belang is tijdens een orthodontische behandeling, moet de patiënt zeer gemotiveerd zijn om met een orthodontische behandeling te starten.

Verschillende behandelingen

  • Uitneembare beugels
   • Buitenbeugel
   • Activator
   • Hawleyplaat
  • Vaste apparatuur
   • Verbredingsapparaat
   • Blokjes
  • Invisalign
   • Je Invisalign behandeling bestaat uit een reeks van nagenoeg onzichtbare en uitneembare aligners die je elke week vervangt door een nieuwe set. Elke aligner is op maat gemaakt. Telkens wanneer je een nieuwe aligner over de tanden klikt, zal je gebit geleidelijk verschuiven naar de gewenste resultaat. Er zijn geen metalen slotjes of draden waardoor er minder irritaties optreden. De aligners zijn comfortabel om dragen en worden uitgenomen om te eten, te drinken of de tanden te poetsen en te flossen. Zie ook op www.invisalign.be